Den 22-02-2017

Niveauopdeling - U10 (revideres løbende)

Børnene i spillertruppen vurderes løbende i forhold til, hvilket niveau de spiller på. Niveauopdelingen anvendes dels i forbindelse med træningen, del i forbindelse med fremfindelse og tilmelding til stævner.

Når der kommer ændringer, vil der blive lagt et nyt dokument op, så I løbende kan følge med.

Hvis I har yderligere spørgsmål, kan I henvende jer til trænerene.

a999a39ae284a28b0b1b96da774bb9c7.pdf

Den 01-11-2016

FAQ

Indeværende tekst prøver at besvare nogen af de spørgsmål, der ellers ikke kan findes oplysninger om på klubbens hjemmeside, eller som er informationer, der primært er målrettet U10 drengene.

Hvis der mangler noget på listen, er I meget velkomne til at kontakte holdets koordinator, Cecilie Aakjær, mail@nullerfugl.dk eller via facebookgruppen.

---------
ALLE ER VELKOMNE
Holdet er for både drenge og piger. Eneste krav er, at barnet er født i 2007. Ellers hører det til på et andet hold.

FØRSTE TRÆNING
Dit barn er altid velkommen til at komme og få en prøvetræning eller to, inden I beslutter jer for, om barnet skal meldes ind i klubben.

INDMELDING
Indmelding i klubben sker via hjemmesiden, og kan ikke ske via trænerne. Hvis du har brug for hjælp, kan der evt. tages kontakt til Dennis Nielsen i Haslev FC på mailen: info@dnautoservice.dk

KAMPE/TURNERINGER/STÆVNER
Alle børn er velkomne til at deltage i stævner mv., men hvis dit barn lige er startet, kan det være en god ide, at vente lidt tid, før der deltages i et stævne. Snak evt. med trænerne, hvis du vil vide om dit barn er klar til at deltage i et stævne.

NIVEAUOPDELING
Alle spillerne på holdet bliver løbende vurderet i forhold til, hvilket niveau de spiller på. Niveauopdelingen bruges dels i forbindelse med træningen, dels i forbindelse med, at der skal findes stævner mv., som holdet kan deltage i. Det er bare sjovest at spille sammen med - og mod, spillere, der matcher en selv bedst muligt.
Hvis du har spørgsmål til niveauindelingen, er du altid velkommen til at snakke med trænerne.

TILMELDING TIL STÆVNER
Der bliver løbende åbnet op for tilmelding til stævner for holdet. Hvem der specifikt kan tilmelde sig relaterer sig til, hvilket niveau den enkelte spiller befinder sig på. Desuden kan der være lidt variationer, alt efter om der spilles 5 - eller 8-mands kampe.

Der er altid et begrænset antal pladser til stævnerne. Tilmelding fungerer ud fra "først til mølle" princippet.

AFBUD TIL STÆVNER
Som udgangspunkt er tilmelding til stævner bindende, og et afbud kan kun ske, hvis der er opstået sygdom. Afbud er dog også muligt, hvis der findes en afløser. Afløseren skal findes blandt spillere på samme niveau. På til - og frameldinger til stævner, kan der for det enkelte stævne ses, hvilke spillere, der vil kunne agere afløser.

KØRSEL TIL STÆVNER
Til alle stævner, der ikke foregår i Haslev, er der mulighed for at tilkendegive, hvis man har mulighed for at have flere med i bilen, eller hvis ens barn har brug for en at køre med. Men vi vil altid gerne have glade og heppende forældre på sidelinjen.

Det er ikke trænernes ansvar, at børnene kan komme til stævnet - og trænerne skal ikke stå med det hele alene.

VASK AF TØJ
Hver gang der har været deltagelse i et stævne, er der beskidt klubtøj, der skal vaskes. Alle spillernes tøj samles i tasken efter kampen, og vaskes af den forældre, der har tilkendegivet, at de gerne vil vaske tøj. I forbindelse med tilmelding er der mulighed for at sætte kryds i "tøjvask". Tøjet skal vaskes i uparfurmeret vaskemiddel og lægges sammen i sæt, så det er klar til næste kamp.

MØDETID FØR KAMPE
Mødetid før kampe er som oftest en halv time før første kamp, da der til tider kan være rift om omklædningsrummene - og mange snørrebånd mv. der skal bindes.

OMKLÆDNING FØR OG EFTER KAMPE/STÆVNER
Der er altid fælles omklædning både før og efter et stævne. Husk at give dit barn et håndklæde med, så det også kan komme i bad. Spillertøjet må ikke tages med hjem (kun af dem, der skal vaske det hele).

Lad jeres barn pakke tasken, så de ved, hvad de har med. Trænerne hjælper selvfølgelig med at se om omklædningsrummet er tomt inden de forlader det - men børnene skal selv være med til at holde styr på deres ting. Og lær dem gerne, at fodboldsokkerne skal afleveres med retsiden ud, så mudderet kan blive vasket af :-)

Sørg for, at jeres barn har tøj på og med til årstiden. Det er ikke sjovt at fryse, fordi man ikke har fået skiundertøj eller lignende med, og man skal spille i frostvejr.

HYGGE OG FORÆLDRE ENGAGEMENT
Fodbold er en social sport, og børnene har mange hyggelige timer sammen, og får lært hinanden rigtig godt at kende, både til træning og stævner. Vi kan kun opfordre til, at I som forældre bakker op om det sociale omkring fodbolden, og tager med til stævner, bager en portion boller eller snupper en kande kaffe med, og får et par hyggelige timer på sidelinjen sammen med de andre forældre.

FACEBOOK GRUPPE FOR U10
U10 holdet har en facebookgruppe, hvor der løbende gives informationer, stilles spørgsmål mv. Gruppen er lukket, men kan findes ved at søge på: "U10-2007 - Haslev FC"


Mange hilsner
trænerteam samt koordinator for U10Den 23-08-2014


1. Mød op til træning og kamp – dit barn sætter pris på det

2. Forhold dig i ro på sidelinjen – lad børnene spille
3. Ophold dig kun langs den ene sidelinje – og i god afstand til trænere og spillere
4. Respekter trænerens beslutninger – vær positiv og støttende
5. Respekter dommerens beslutninger – se på dommeren som en vejleder
6. Skab god stemning ved kampene – byd fx. udeholdets forældre på kaffe
7. Spørg om kampen var spændende og sjov – ikke om resultatet
8. Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr – overdriv ikke
9. Bak op om holdets og klubbens arbejde – din indsats bliver værdsat, ikke mindst af dit barn
10. Husk på, at det er dit barn som spiller fodbold – ikke dig!


Read more at http://www.dbu.dk/turneringer_og_resultater/fairplay/fairplay%20aktiviteter/foraeldre_paa_sidelinien/de_10_foraeldrebud.aspx#hKUu2EP4h13FQzuJ.99