De 10 forældrebud

•Mød op til træning og kamp - dit barn ønsker det.

•Giv opmuntring til ALLE spillere under kampen - ikke bare til din datter eller søn.

•Giv opmuntring i både med- og modgang giv ikke uberettiget kritik, men positiv og vejledende kritik.

•Respekter trænerens brug af spillere - forsøg ikke at påvirke ham/hende under kampen.

•Se på dommeren som en vejleder - kritiser ikke hans/hendes afgørelser.

•Giv opfordringer til dit barn om at deltage - pres ikke.

•Spørg om kampen var spændende og sjov - ikke kun om resultatet.

•Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr - overdriv ikke.

•Vis respekt for arbejdet i klubben - bak op om initiativer til årlige forældremøder, hvor I kan afklare ambitioner og holdninger. Du behøver ikke andre forudsætninger for at tage del i klubbens liv, end lyst og engagement.

•Tænk på, at dit barn spiller fodbold - ikke dig!